Wijkblad de Lindenberg is een fullcolour magazine op A4 formaat dat huis aan huis of eventueel op aanvraag bezorgd wordt in Stiphout-Warande en Oranjebuurt. Ons blad wordt 16x per jaar verspreid en heeft een oplage van 3.850 stuks. Redactionele artikelen in de Lindenberg worden gemaakt voor en door bewoners van Stiphout-Warande en Oranjebuurt.

Bel of mail voor info over het plaatsen van redactionele artikelen of toevoegingen aan de wijkkalender.

tel: 0492 – 522948 (Jan Nijssen, eindredacteur)
e-mail: redactie@wijkbladdelindenberg.nl

Planschema 2021

kopij inleveren verspreiding
24 dec 2020 9 jan 2021
14 jan 2021 30 jan 2021
4 feb 2021 20 feb 2021
25 feb 2021 13 mrt 2021
kopij inleveren verspreiding
18 mrt 2021 3 apr 2021
8 apr 2021 24 apr 2021
29 apr 2021 15 mei 2021
20 mei 2021 5 jun 2021
kopij inleveren verspreiding
10 jun 2021 26 jun 2021
1 juli 2021 17 juli 2021
19 aug 2021 4 sep 2021
9 sep 2021 25 sep 2021
kopij inleveren verspreiding
30 sep 2021 16 okt 2021
21 okt 2021 6 nov 2021
11 nov 2021 27 nov 2021
2 dec 2021 18 dec 2021
Download planschema 2021 (kopijdata en verspreidingsdata): Planschema 2021

Kopij voor de Lindenberg stuur je naar: redactie@wijkbladdelindenberg.nl

Foto’s (JPEG,PDF) moeten van afdrukkwaliteit zijn, idealiter zo’n 1 MB, en apart, dus als bijlagen worden meegestuurd. Meerdere foto’s tegelijk stuur je via www.wetransfer.com

Kopij voor online plaatsing op Stiphout NU stuur je naar: jannijssen@bbhmail.nl