Wijkblad de Lindenberg is een fullcolour magazine op A4 formaat dat huis aan huis of eventueel op aanvraag bezorgd wordt in Stiphout-Warande en Oranjebuurt. Ons blad wordt 16x per jaar verspreid en heeft een oplage van 3.750 stuks. Redactionele artikelen in de Lindenberg worden gemaakt voor en door bewoners van Stiphout-Warande en Oranjebuurt.

Bel of mail voor info over het plaatsen van redactionele artikelen of toevoegingen aan de wijkkalender.

tel: 0492 – 522948 (Jan Nijssen, eindredacteur)
e-mail:

Planschema 2023

kopij inleveren verspreiding
5 jan 2023 21 jan 2023
26 jan 2023 11 feb 2023
16 feb 2023 4 mrt 2023
9 mrt 2023 25 mrt 2023
kopij inleveren verspreiding
30 mrt 2023 15 apr 2023
20 apr 2023 6 mei 2023
11 mei 2023 27 mei 2023
1 jun 2023 17 jun 2023
kopij inleveren verspreiding
22 jun 2023 8 jul 2023
10 aug 2023 26 aug 2023
21 sep 2023 8 okt 2023
12 okt 2023 28 okt 2023
kopij inleveren verspreiding
2 nov 2023 18 nov 2023
23 nov 2023 9 dec 2023
14 dec 2023 30 dec 2023
Download planschema 2023 (kopijdata en verspreidingsdata): Planschema Lindenberg 2023