Wijkblad de Lindenberg is een fullcolour magazine op A4 formaat dat huis aan huis of eventueel op aanvraag bezorgd wordt in Stiphout-Warande en Oranjebuurt. Ons blad wordt 16x per jaar verspreid en heeft een oplage van 3.750 stuks. Redactionele artikelen in de Lindenberg worden gemaakt voor en door bewoners van Stiphout-Warande en Oranjebuurt.

Bel of mail voor info over het plaatsen van redactionele artikelen of toevoegingen aan de wijkkalender.

tel: 0492 – 522948 (Jan Nijssen, eindredacteur)
e-mail:

Planschema 2024

kopij inleveren verspreiding
4 jan 2024 20 jan 2024
25 jan 2024 10 feb 2024
15 feb 2024 1 mrt 2024
7 mrt 2024 23 mrt 2024
kopij inleveren verspreiding
28 mrt 2024 13 apr 2024
18 apr 2024 4 mei 2024
9 mei 2024 25 mei 2024
30 mei 2024 15 jun 2024
kopij inleveren verspreiding
20 jun 2024 6 jul 2024
8 aug 2024 24 aug 2024
22 aug 2024 7 sep 2024
12 sep 2024 28 sep 2024
kopij inleveren verspreiding
3 okt 2024 19 okt 2024
24 okt 2024 9 nov 2024
14 nov 2024 30 nov 2024
5 dec 2024 21 dec 2024
Download planschema 2024 (kopijdata en verspreidingsdata): Planschema 2024