Wijkblad de Lindenberg is een fullcolour magazine op A4 formaat dat huis aan huis of eventueel op aanvraag bezorgd wordt in Stiphout-Warande en Oranjebuurt. Ons blad wordt 16x per jaar verspreid en heeft een oplage van 3.750 stuks. Redactionele artikelen in de Lindenberg worden gemaakt voor en door bewoners van Stiphout-Warande en Oranjebuurt.

Bel of mail voor info over het plaatsen van redactionele artikelen of toevoegingen aan de wijkkalender.

tel: 0492 – 522948 (Jan Nijssen, eindredacteur)
e-mail:

Planschema 2022

kopij inleveren verspreiding
23 dec 2021 8 jan 2022
13 jan 2022 29 jan 2022
3 feb 2022 19 feb 2022
24 feb 2022 12 mrt 2022
kopij inleveren verspreiding
17 mrt 2022 2 apr 2022
7 apr 2022 23 apr 2022
28 apr 2022 14 mei 2022
19 mei 2022 4 jun 2022
kopij inleveren verspreiding
9 juni 2022 25 jun 2022
30 juni 2022 16 juli 2022
1 sep 2022 17 sep 2022
22 sep 2022 8 okt 2022
kopij inleveren verspreiding
13 okt 2022 29 okt 2022
3 nov 2022 19 nov 2022
24 nov 2022 10 dec 2022
15 dec 2022 31 dec 2022
Download planschema 2022 (kopijdata en verspreidingsdata): Planschema 2022