Contact

Marcel van Gerwen
voorzitter bestuur
0492-533353
Paul Pelzer
penningmeester bestuur
Els Martens
bezorging
06-50476078
Jan Nijssen
eindredacteur
0492-522948
Henk Foederer
advertenties
06 45261279

Disclaimer:
De website Wijkbladdelindenberg.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Wijkblad de Lindenberg aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Wijkblad de Lindenberg gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail:
E-mail van Wijkblad de Lindenberg kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Wijkblad de Lindenberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Auteursrecht:
Alle teksten en afbeeldingen op Wijkbladdelindenberg.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen tenzij anders aangegeven. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan de redactie?

Colofon

UITGEVER: Stichting Wijkblad De Lindenberg
Bestuur: Marcel van Gerwen (voorzitter) Paul Pelzer (penningmeester) / Cindy Boselie (secretaris)

REDACTIESECRETARIAAT:
Peppeldonk 19, 5708 AP Helmond

REDACTIE:
Jan Nijssen, Marcel van Gerwen, Els Martens, Jan-Willem van den Enden, Jack Velthuijs, Mariëtte van den Heuvel
Redactiemedewerkers:
Henk Roosenboom, Toine Franken

BEZORGKLACHTEN:
Els Martens bezorging.lindenberg@gmail.com

ONTWERP & VORMGEVING:
© New Vision BV Reinier van den Eerenbeemt
Steenovenweg 5, 5708 HN Stiphout
Tel.: 06 275 41 868 • info@newvision.nl

STIPJES: Max. 5 tekstregels en uitsluitend bij vooruitbetaling van € 7,50, via overboeking naar NL83 RABO 0149 6023 40 of contant bij het redactiesecretariaat. Berichten over gevonden of verloren voorwerpen en familieberichten zijn gratis.

Wijkbladdelindenberg.nl is onderdeel van
Stichting Wijkblad de Lindenberg
© 2024 Wijkblad de Lindenberg